Mijn favorieten

Taxatie

Vaak wordt de term “taxatie” verward met wat wij in de makelaardij noemen een “vrijblijvende waarde-indicatie”. Toch is er wel degelijk een groot verschil tussen beide activiteiten. Bij een taxatie wordt namelijk alleen de objectieve waarde van jouw onroerende zaak bepaald door een onafhankelijke taxateur. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld gekeken wordt naar kadastrale gegevens, erfpacht en erfdienstbaarheid, het gebruik, de verkoopbaarheid, de ligging, de bouwkundige staat en de staat van onderhoud van de onroerende zaak. Eist je bank of geldverstrekker een gevalideerd rapport? Geen probleem bij CMK Makelaars, wij kunnen dit volledig en snel voor je verzorgen.

Een taxatierapport kan van belang zijn voor verschillende doeleinden.

Wij verrichten onder andere taxaties:
• bij koop en verkoop;
• voor hypothecaire financiering en Nationale Hypotheek Garantie;
• bij scheiding of overdracht in de familiesfeer;
• bij onteigening van de onroerende zaak;
• om de herbouwwaarde te kunnen bepalen voor de verzekering;
• voor het bepalen van de huurwaarde bij verhuur;
• als de Belastingdienst de waarde wil bepalen.

In tegenstelling tot een vrijblijvende waarde-indicatie zijn er aan het laten taxeren van een object kosten verbonden. Informeer op kantoor naar de kosten die op uw taxatie van toepassing is.


Bel ons op 0228-350850 of e-mail: enkhuizen@cmkmakelaars.nl